Ký hiệu các loại thị thực

ky hieu cac loai thi thuc

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ những trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với bố hoặc mẹ hay là cấp chung với người giám hộ. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc là cấp rời.

Dưới đây là ký hiệu của các loại thị thực:

NG1: loại thị thực này cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ.
NG2: cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trục Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
NG3: Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.
NG4: cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ, người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.
LV1: cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
LV2: cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
ĐT: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
DN: cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam
NN1: cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
NN2: cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam
NN3: cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
DH: cấp cho người vào thực tập, học tập
HN: cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo
PV1: cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam
PV2: cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam
: cấp cho người vào Việt Nam để lao động
DL: loại thị thực này cấp cho người vào du lịch
TT: cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha mẹ, vợ chồng, con của công dân Việt Nam
VR: cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.
SQ: cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 17 của Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trên đây là ký hiệu các loại thị thực Việt Nam, khi có nhu cầu xin visa đài loan, làm hộ chiếu nhanh, xin visa Trung Quốc, … quý khách vui lòng liên hệ với Vietnam Tours để có được thông tin cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *