Hướng dẫn đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 21/2001/NĐ-CP , người nước ngoài nghỉ qua đêm tại nhà riêng công dân phải trực tiếp hoặc phê duyệt chủ nhà khai báo tạm trú với công an phường , xã nơi tạm trú.

Công an phường , xã có bổn phận chuyển nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh , thành thị trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên , tại tiểu mục 2 Mục 3 Thông tư số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 chỉ dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP lại quy định cụ thể: “Người nước ngoài nghỉ qua đêm tại nhà riêng của thân nhân , phải trực tiếp hoặc phê chuẩn chủ nhà thực hành việc khai báo tạm trú tại công an phường , xã sở tại”.

Như vậy , chỉ trong trường hợp bạn nghỉ đêm tại nhà của thân nhân ( ông , bà , cha , mẹ , anh , chị , vợ , chồng , con , cháu , … ) thì chủ nhà mới có xác xuất làm thủ tục khai báo tạm trú cho bạn tại công an phường , xã sở tại.

quan hệ giữa bạn và bạn gái không phải là quan hệ thân nhân nên cô ấy không thể làm thủ tục khai báo tạm trú cho bạn.  Tương tự , bạn chẳng thể đăng kí tạm trú tại nhà riêng của bạn gái.

Về gia hạn chứng nhận tạm trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài:

Tại mục IV Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 quy định: Người ngoại bang xin cấp , gia hạn chứng thực tạm trú , cấp , tu bổ , sửa đổi thị thực phải thông qua cơ quan , tổ chức , cá nhân chủ nghĩa mời , bảo lĩnh để làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan , tổ chức , cá nhân mời , bảo lãnh người ngoại bang gửi tờ khai yêu cầu cấp , sửa đổi , tu bổ thị thực và gia hạn tạm trú theo mẫu N5 ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hộ chiếu của khách tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Trường hợp người ngoại xin cấp , gia hạn xác thực tạm trú để giải quyết việc cá nhân chủ nghĩa thì có khả năng trực tiếp nộp đơn tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Theo đó , để được gia hạn thẻ tạm trú tại Việt Nam , bạn có khả năng trực tiếp hoặc phê chuẩn người thân đã bảo lĩnh bạn nhập cảnh vào Việt Nam để làm thủ tục xin gia hạn tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh , thành phố nơi bạn đến tạm trú.

Thủ tục xin gia hạn xác thực tạm trú gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai đề nghị cấp , hiệu đính , cấp mới thị thực và gia hạn lưu trú ( theo mẫu N5 );

– Hộ chiếu gốc.

– Văn bản yêu cầu của thư mời , bảo lãnh trong hợp người nhà bạn thực hiện thủ tục.

Thời gian trả kết quả: 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *