Quy định miễn thị thực của Thái Lan

Tại Hội nghị những người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN lần thứ 18 (DGICM 18), tổ chức từ 31/08 – 04/09/2014 tại Brunei Darussalam, đoàn Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan đã thông báo về những quy định có liên quan đến người nước ngoài (sau đây gọi là khách) cư trú và lao động ở Thái Lan, như sau:
>> Miễn thị thực 5 năm

– Khách nhập cảnh vào Thái Lan theo diện miễn thị thực du lịch được phép gia hạn 01 lần không quá 30 ngày, hết thời hạn miễn thị thực phải xuất cảnh ngay hoặc xin thị thực, không chấp nhận xuất cảnh rồi nhập cảnh ngay như thời gian qua.

– Đối với những khách ở quá thời hạn tạm trú sẽ bị cấm nhập cảnh, căn cứ theo thời gian vị phạm, cụ thể:

+ Đối với khách tự nguyện trình diện với cơ quan chức năng, nếu quá hạn trên 90 ngày sẽ bị cấm nhập cảnh vào Thái Lan trong 01 năm, quá hạn 01 năm sẽ bị cấm nhập cảnh vào Thái Lan trong 03 năm.

+ Đối với khách quá hạn tạm trú bị phát hiện bắt giữ, nếu quá hạn tạm trú dưới 01 năm sẽ bị cấm nhập cảnh vào Thái Lan trong 05 năm, trên 01 năm bị cấm nhập cảnh vào Thái Lan trong 10 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *